Zmiany od 2004 rokku

Samo wstąpienie Polski, w roku 2004 w skład państw Unii Europejskiej, dało obywatelom naszego kraju nowe możliwości, a wejście trzy lata później w strefę Schengen, otwarło przed nimi granice i pozwoliło, bez problemów korzystać z turystyki zagranicznej.

Otwarcie granic

Otwarcie granic oraz swobodne poruszanie się po krajach Unii Europejskiej, umożliwia Polakom zwiedzanie miejsc, które dotychczas oglądali na ekranach telewizorów. Oczywiście byli tacy, którzy przed zmianami opuszczali granice kraju. Należeli oni jednak do nielicznej grupy dla których turystyka zagraniczna, z reguły w okresie letnim była czymś naturalnym. Nie wszyscy mieli na to wystarczające środki jak również, nie każdemu udawało się otrzymać pozwolenie na opuszczenie kraju. Dzisiaj nie ma z tym już żadnego problemu. Ludzie bardzo chętnie wyjeżdżają na wakacje w różne zakątki Europy i korzystają z zagranicznych kurortów wypoczynkowych. Z datą otwarcia granic i wejściem do strefy Schengen, zwiedzanie i turystyka nabrała dla Polaków zupełnie innego wymiaru. Nie jesteśmy ograniczeni do poznawania tylko, co prawda ciekawych i pięknych miejsc naszej ojczyzny.

Lipany: niezwykłe oblicze Słowacji

1 Comment

Add a comment